top of page

Profil spoločnosti

Firma DEÁK elektro s.r.o vznikla v roku 2006 ako transformácia živností podnikajúcich v oblasti elektromontážnych prác, elektrotechniky, automatizácie a robotiky. Počiatky týchto činností sa tradujú od roku 1990. Naša spoločnosť si zakladá na dlhoročných praktických skusenostiach a odbornosti v týchto oboroch.
 
ČINNOSTI
 
 • Elektromontážne, elektroinštalačné práce a bleskozvody
 • Návrh, výroba a dodávka rozvádzačov NN
 • Osvetlenie (svetelnotechnické výpočty, návrh montáž a modernizácia svetelných sústav prevažne LED, moderné inteligentné automatické svetelné sústavy, návrh individuálnych automatických svetelných sústav prevažne pre haly a výrobné priestory riadené protokolom DALI)
 • Priemyselná automatizácia (od jednoduchých úkonov ako konfiguracie meničov až po návrh a dodávku technologických celkov, vývoj a programovanie riadiacich programov a programov vizualizácie SCADA a HMI)
 • Robotické aplikácie (návrh, dodávka a programovanie robotických aplikácii)
 • Opravy a modernizácie strojov a zariadení (elektrických častí)
 • Návrh a výroba jednoúčelových strojov a zariadení
 • Inteligentné elektroinštalácie, inteligentné domy, administratívne a priemyselné budovy
 • Bezpečnostné monitorovacie systémy
 • Elektronické zabezpečenie objektov
 • Slaboprúdové rozvody, štrukturovaná kabeláž, metalické a optické siete
 • Automatické brány
 
Všetky činnosti vykonávame na klúč od zadania, projektovej prípravy, montáže a uvedenia do prevádzky
DEÁK elektro s.r.o zapísana v ORSR vložka číslo:  19070/N

Certifikáty

bottom of page