top of page

Osvetlenie

Návrh, projektovanie a realizácia svetelných systémov pre rôzne druhy objektov, areálov a verejných priestranstiev. Svetelnotechnický návrh, výpočty a vizualizácie svetelných sústav. Posúdenie starých svetelných sústav. Návrh modernizácie svetelných sústav. Pri návrhu a realizácii použivame prevažne LED svietidlá a svetelné zdroje digitálne riadené protokolom DALI. Automatické riadenie svetelných sústav na základe individuálnych požiadaviek.

Projektovanie automaticky riadených svetelných sústav pre výrobné haly a iné objekty. Vývoj a programovanie riadiacich systémov, riadiaceho softwaru svetelných sústav podľa individuálnych potrieb zákazníka. Vizualizácie riadenia rozsiahlych sústav.

bottom of page