top of page

Návrh a výroba jednoúčelových strojov a zariadení

Návrh a výroba jednoúčelových strojov a zariadení rôznych druhov podĺa požiadaviek a zadaní zákazníka.

Množstvo referencií a návrhov jednoúčelových strojov nie je možne publikovať z dôvodu zachovania mlčanlivosti, ktoré od nás požadujú naši zákazníci.

bottom of page