top of page

Inteligentné elektroinštalácie

   Elektromontážne práce rôznych typov objektov ako bytové a administratívne priestory, výrobne objekty a haly.
Komplexný návrh, projektovanie a realizácia rôznych druhov kabeláží ako silové rozvody pre osvetlenie a zásuvky, štrukturovaná kabeláž pre počítačové siete a monitorovacie systémy, trasy a kabeláž pre optické siete, slaboprúdová kabeláž pre elektronické zabezpečovacie systémy, kabeláž pre domáce dorozumievacie zariadenia audio/video, kabeláže pre prístupové a dochádzkové systémy a rôzne iné.
   Bleskozvody a uzemnenia na rôzne typy objektov ako bytové domy, administratívne a výrobne priestory. Na montáž bleskozvodov použivame prevažne prvky značiek Dehn-Sohne a Zinkovo.
   Práce prevádzame pužitím profesionálnych nástrojov prevažne značky HILTI. Sme VIP partnej tejto spoločnosti. 
bottom of page