top of page

Elektronické zabezpečenie objektov

Elektronické zabezpečovacie systémy pre rôzne typy objektov od menších až po rozsiahle areály. Spravovanie návrhu elektronického zabezpečenia priestoru a obvodu objektov aj perimetrickej ochrany rôznych areálov. Pri navrhovaní aplikácií elektronického zabezpečenia objektov používame prevažne prvky výrobcov Jablotron, Paradox, DSC a ďalších.

bottom of page