top of page

Elektromontáže, elektroinštalačné práce a bleskozvody

Elektromontážne práce rôznych typov objektov ako bytové a administratívne priestory, výrobne objekty a haly. Komplexný návrh, projektovanie a realizácia rôznych druhov kabeláži ako silové rozvody pre osvetlenie a zásuvky, štrukturovaná kabeláž pre počítačové siete a monitorovacie systémy, trasy a kabeláž pre optické siete, slaboprúdová kabeláž pre elektronické zabezpečovacie systémy, kabeláž pre domáce dorozumievacie zariadenia audio/video, kabeláže pre prístupové a dochádzkové systémy a rôzne iné.

Návrh, dodávka a montáž elektrického podlahového vykurovania a odmrazovania vonkajších plôch. 

Bleskozvody a uzemnenia na rôzne typy objektov ako bytové domy, administratívne a výrobne priestory. Na montáž bleskozvodov použivame prevažne prvky značiek DEHN + SÖHNE a Zinkovo.

Práce prevádzame pužitím profesionálnych nástrojov prevažne značky HILTI.

Sme VIP partnej tejto spoločnosti.

bottom of page