top of page

Štrukturované kabeláže a počítačové siete

Návrh, projektovanie a realizácia štruktorovanej kabeláže prevažne pre PC siete a IP kamerové systémy. Realizácie pasivnej a aktivnej časti metalických a optických sietí.

bottom of page