top of page

VÁŠ PARTNER V ELEKTROTECHNIKE, AUTOMATIZÁCII A ROBOTIKE

ČINNOSTI

Elektromontáže, elektroinštalačné práce a bleskozvody
Priemyselná automatizácia
Návrh a výroba jednoúčelových strojov a zariadení
Elektronické zabezpečenie objektov
Návrh, výroba a dodávka rozvádzačov NN
Robotika
Inteligentné elektroinštalácie
Štrukturované kabeláže a počítačové siete
Osvetlenie
Modernizácie strojov a zariadení
Bezpečnostné monitorovacie systémy
Automatické brány
ČINNOSTI
CONTACT

KONTAKT

Sídlo:

DEÁK elektro, s.r.o.

Zbrojníky 203

935 55 Zbrojníky

deakelektro@gmail.com

Tel: +421 910 902 682

Tel: +421 903 106 625

Kancelária:

DEÁK elektro, s.r.o.

Bernolákova 20

93401 Levice

deakelektro@gmail.com

Tel: +421 910 902 682

Tel: +421 903 106 625

bottom of page